3d动漫福利视频网站

3d动漫福利视频网站

 叔和不知此旨,谓痉、湿、三种,宜应别论,则中风、温病何得与之合论耶? 如脉浮者病在表,则必有发热恶寒之表症。

若认为中风之干呕、伤寒之呕逆,而更汗之,则吐不止,胃气大伤矣。又必按之芤不芤,而虚实之真假毕具。

风寒初感,先入太阳之界,惟以得汗为急务,得汗而解,犹边关之有备也。惟四肢为诸阳之本,脾为胃行津液以灌四旁,故得主四肢,则四肢之温热,仍是阳明之阳也。

温热利害,只在一人;温疫移害,祸延邻里。阳郁于内,非大寒不除。

 邪有阴阳两途,脏分阴阳二气。余粮,土之精气所融结,用以固脱而镇怯,故为丸以治之。

凡风伤卫分,则皮毛闭,故无汗;风伤营分,则血动摇,故汗自出。惟手足自温,中宫不遽受邪,故或发身黄,或暴烦下利自止。

Leave a Reply